De blauwe Belastingdienst envelop die u met enige regelmaat op de deurmat vindt, gaat verdwijnen. In de toekomst verloopt de communicatie tussen u en de Belastingdienst vrijwel volledig digitaal. Tot nu toe was de Belastingdienst verplicht om per post te communiceren, maar op 13 oktober jl. stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat hier een einde aan maakt.

Nu de Eerste Kamer akkoord is gegaan, kan de Belastingdienst de eerste stappen zetten naar volledig digitaal berichtenverkeer van en naar burgers en bedrijven. U moet daarbij op termijn denken aan de aangifte inkomstenbelasting, het maken van bezwaar, uitspraken op bezwaar, voorlopige-, definitieve-, en navorderingsaanslagen, voorschotbeschikkingen toeslagen, informatieverzoeken van de Belastingdienst etc.

Berichtenbox
Het elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst zal plaatsvinden door middel van de Berichtenbox: een persoonlijke beveiligde elektronische postbus, die onderdeel is van MijnOverheid. Als de Belastingdienst een bericht voor u heeft, wordt u tevens via e-mail op de hoogte gesteld.

Gewenningsperiode
Het berichtenverkeer met de Belastingdienst kan niet ineens volledig en verplicht elektronisch worden. Daarom is gekozen voor een zogeheten ingroeimodel met een gewenningsperiode. Zo kunt u straks twee jaar wennen aan het elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst. De publiekscampagne om burgers bewust te maken van de veranderingen is reeds gestart.

Van Gent Van Gent Administratie- en Belastingadviesbureau BV adviseert u nu alvast uw account te activeren. Dat kan via de volgende link: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/digitale_post/

Daar vindt u tevens meer informatie over dit onderwerp. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.