Kijkt u ook zo uit naar de gezellige decembermaand?

Voordat u het nieuwe jaar feestelijk inluidt, wijst Van Gent Administratie- en Belastingadviesbureau BV u graag nog op een aantal zaken die u in 2015 nog een fiscaal voordeel kunnen opleveren. Wat moet u echt nog dit jaar doen en wat juist niet?

Tijdens de presentatie van het belastingplan 2016 op Prinsjesdag was het al duidelijk: de voorgenomen belastingherziening komt er voorlopig nog niet. Dit neemt niet weg dat dit in Den Haag nog steeds een hot topic is.

Het pensioen in eigen beheer zal, net als het fiscale eenheidsregime, nog ingrijpend worden gewijzigd.  Waar gaat de discussie omtrent de belastingheffing in box 3 toe leiden? Gaan we toch naar een belastingheffing over het werkelijk behaalde rendement? Hoe en wanneer wordt de VAR-verklaring nu echt vervangen?

Daarnaast staan ook de volgende onderwerpen hoog op de politieke agenda: Duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek, verdere verruiming van het schenkrecht en het (fiscaal) accepteren van de explosief groeiende groep ZZP-ers als ondernemers.

Ontwikkelingen hieromtrent volgt Van Gent Administratie- en Belastingadviesbureau BV op de voet.

Vraagt u zich af welke zaken u beslist nog moet regelen om van maximaal fiscaal voordeel over het jaar 2015 te genieten? Een handig hulpmiddel hierbij is de lijst met eindejaarstips welke de NBA onlangs heeft gepubliceerd.
https://www.nba.nl/Documents/Publicaties-downloads/2015/NBA%20Eindejaarstips%202015_DEF.pdf

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u binnenkort ook per post een uitgave van “Aan de orde” met de laatste eindejaarstips van de NOAB.

Van Gent Administratie- en Belastingadviesbureau BV adviseert u om kennis te nemen van deze eindejaarstips en, waar nodig, actie te ondernemen. Indien u vragen heeft of een advies op maat wenst, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.